TEDBİR BAZINDA HARCAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

     Her tedbir için yapılan harcamalar, Tablo 6.1’de verilmektedir. Sözleşmeye bağlanan tutarın, yaklaşık %64’ü 101 Tedbiri, %19’ü 103 Tedbiri ve %17’si 302 Tedbiri içindir. Bu Tedbirler için yapılan ödemelerin, oranları ise sırasıyla %65, %14 ve %21’dir. 501 Tedbiri ile ilgili oranlar ise çok küçük olması nedeniyle, hesaplamaya alınmamıştır. Harcamaların ayrıntıları Tablo 6.2’de gösterilmiştir.

about-me

     31.12.2015 tarihi itibariyle, faydalanıcılarla yapılan sözleşmelerin toplam tutarı; IPARD Programı’na 2007-2013 yılları için Eksen 1, Eksen 3 ve Teknik Destek kapsamında tahsis edilen, toplam 1.052.778.454 avroluk bütçenin %114’lük kısmına karşılık gelmektedir (Tablo 6.2).

about-me

Tahsis edilen, sözleşmeye bağlanan ve ödemesi yapılan bütçe tutarları grafiği

about-me

Tedbir Kodlarının Açılımları

about-me

Tedbirlere Göre Bütçe Harcama Oranları

31 Ekim 2016 tarihi itibari ile Tedbir 101 ‘e tahsis edilen bütçenin %82 ‘si, Tedbir 103 ‘e tahsis edilen bütçenin %89’u, tedbir 302 ‘ye tahsis edilen bütçenin %90 ‘ı, tedbir 501 ‘e tahsis edilen bütçenin %26 ‘sı ve toplam tahsis edilen bütçenin ise %85 ‘inin ödemesi tamamlanmıştır.

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye