ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
11/11/2014 .

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 10 KASIM 2014 tarihinde On Üçüncü Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve dağıtılacak toplam destek 
bütçesi aşağıdadır. 

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın
uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ 
Başvurular 12.01.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim 
bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların 
son teslim tarihi 10.02.2015, saat 21.00’dir.
Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN İNCELEME TARİHLERİ
TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale 
sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu kapsamında ön kontrol
yapılacaktır. 
Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, teklif alımı ve ihalelerde yapılan hataların ve 
eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır. 
Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile 
irtibata geçerek randevu alacaklardır. 
Ön kontrol yapılmadan sunulan başvuru paketlerindeki teklifler ve ihale dosyalarındaki hatalar düzeltme 
yoluna gidilmeyecek ve kurallar gereği işlem yapılacaktır. 
Ön kontrol 5 -15 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacaktır. 

YATIRIM SÜRELERİ 
On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi 
planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer 
almaktadır. 
-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl 
Koordinatörlüğüne sunulması toplamda 6 (altı) ayı geçmemelidir.
-Başvuru iki veya üç taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi 
Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması 6 (altı) ay içerisinde olmalıdır. İkinci ve/veya 
üçüncü taksit planlaması yapılırken nihai Ödeme Talep Paketi için gerekli süreler dikkate alınmalıdır.


BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
IPARD Programın güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet 
adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri
(Versiyon 3.4) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve 
bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve 
bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

 

 

 

 

Detaylı Bilgi için Aşağıdaki Linkten ulaşabilirsiniz.

Link :

13. Çağrı İlanı

 

 

Sayfa Görüntüleme Sayısı:2110
Yukarı Çık