Yerel Kalkınma Uzman Adayı Seçimi Ön Duyurusu (10-02-2015)
10/02/2015.

AB adaylık sürecinde kırsal kalkınmanın yerelde yaşayan kırsal topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. AB’de LEADER yaklaşımı olarak bilinen bu yöntem yerel düzeyde hem kalkınma planlarının hazırlanmasını hem de planların uygulanmasını desteklemektedir.

Bu kapsamda, LEADER yaklaşımı konusunda eğitmek ve ihtiyaç duyuldukça kısa dönemli çalıştırılmak üzere Yerel Kalkınma Uzman Adayları belirlenecektir. Seçilen adaylar AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenen özel-kamu-sivil toplum (STK) ortaklı Yerel Kalkınma Gruplarının kurulması ve Yerel Kalkınma Planlarının oluşturulması konusunda AB uzmanlarınca eğiteceklerdir. Eğitim sonrasında AB Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesince yürütülecek olan projelerde kısa dönemli bağımsız uzman olarak çalıştırılacaktır.

Konuyla ilgili duyuru 11 Ekim 2015 tarihli Hürriyet Gazetesi İnsan Kaynakları Ekinde ve Kariyer.net sitesinde yayınlanacaktır.

LEADER yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi için:

http://ipard.tarim.gov.tr/

Sayfa Görüntüleme Sayısı:1953
Yukarı Çık