ONİKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
03/07/2014 .

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 15 OCAK 2014 tarihinde On ikinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

 Öcelik Ekseni 1: Ortak Tarı Politikasıve gıa güenliğ, veterinerlik ve bitki sağığıile ilgili alanlara ilişin Topluluk standartlarıı uygulanmasıve tarı sektöüü südüüebilir adaptasyonuna katkısağanması

 Öcelik Ekseni 2: Tarı-çvre tedbirlerinin ve yerel kısal kalkıma stratejilerinin uygulanmasıiçn hazılı niteliğnde faaliyetlere katkısağanması.

Öcelik Ekseni 3: Kısal ekonominin gelişmini destekleyerek, kısal alanları südüüebilir kalkımasıa katkısağanması

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanııara uygun harcamalar karşıığıda sağanacak olan mali desteğn kaynağı Avrupa Birliğ ve Tükiye Cumhuriyeti Eş-finansmanıdan oluşurulan IPARD ProgramıFonudur. Bu destek “Kamu Katkıı olarak adlandıımaktadı. Bu kamu katkıı program çrçvesinde gerçkleşişyatıılar içn geri öemesiz olarak kullandııacaktır.

 Detaylı Bilgi İçin Dökümanı indiriniz.

Sayfa Görüntüleme Sayısı:1920
Yukarı Çık