SIKÇA SORULAN SORULAR


IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.
IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.
IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları İlde yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı İl dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilecektir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tedbir 101. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar; 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 101-3 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbir 103. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar 103-1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 103-2 Kırmızı Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 103-3 Kanatlı Et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması 103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 103-5 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması 103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 302. Çiftlik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması 302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 302-6 Makine parkları 302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları
1.Uygulama Dönemi: (20 İl) Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat. 2.Uygulama Dönemi: (22 İl) Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak.
Başvuru Paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları elektronik ortamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Ayrıca basılı olarak İl Koordinatörlüklerinden (İl Koordinatörlükleri Adres Listesi Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer almaktadır) ücretsiz olarak temin etmek mümkündür. Başvuru paketi içeriğindeki Teknik Proje, İş Planı ve Başvuru Formlarına ile diğer dokümanların örnek formatlarına http://www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Hayır. Bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, IPARD programında belirlenen destek bütçesinin elverdiği kadar proje destek kapsamına alınacak ve bu projeler için sözleşme imzalanacaktır.

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye