filler image
Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı
• Avrupa Kırsal Ağı 2008 yılında Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. • Avrupa Kırsal Ağı; Avrupa Kırsal Ağ Komitesi ve Yönlendirme Kurulu tarafından yönetilmektedir. • Bu Komite ve Kurul kırsal kalkınmada rol oynayan paydaşlar arasında işbirliğinin arttırılmasında ve paydaşlara yol gösterme ve rehberlik etme de destek olmaktadır.


ULUSAL KIRSAL AĞA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR?
Ulusal Kırsal Ağ
• Kırsal kalkınma programlarının daha etkin uygulanmasını sağlamak ve kolaylaştırmak, • Kırsal kalkınma faaliyetleri arasında ihtiyaç duyulan işbirliği ve koordinasyon süreçlerinin güçlendirilmesini sağlamak, • Kırsal kalkınma politikası ve finansman imkanları konusunda daha geniş bir kamuoyunu ve potansiyel faydalanıcıları bilgilendirmek, • İlgili kurumlar, ekonomik ve sosyal paydaşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, birlikte öğrenmeyi kolaylaştırmak ve ilişkileri güçlendirmek • Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine paydaşların katılımını artırmak, • Kırsal kalkınmanın merkezi ve yerel düzeyde yönetişim temelinde uygulanması, • Yerel önceliklerle ulusal önceliklerin uyumlaştırılması. • Yerel Kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi için kırsal alana hizmet götüren farklı kurumlar arasında (kamu, özel kesim, STK’ların ) işbirliği ve ortaklığına dayanan kırsal kalkınma girişimlerinin harekete geçirilmesi ve koordinasyonun sağlanması,
IPARD Programında Kırsal Ağ

Kırsal kalkınma açısından büyük öneme sahip olan LEADER yaklaşımı kapsamında kurulan Yerel Eylem Gruplarının kendi aralarında ve diğer paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesi, Kırsal kalkınma politikalarının, kırsal alanda faaliyet gösteren farklı sektör temsilcilerinin ve diğer paydaşların katılımına izin veren (tabandan-tavana yaklaşım olarak adlandırılan) dahakatılımcı bir metotla belirlenmesini sağlamak Halen AB üyesi ülkeler arasında tesis edilmiş bulunan Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (ENRD) kırsal kalkınma projesi uygulayan gerçek ve tüzel işiler arasında Tecrübe paylaşımı, sınır ötesi işbirliklerin kurulması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amaçlarına hizmet etmektedir Türkiye’nin katılım öncesinde bu oluşumu gerçekleştirmesi, kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsallaşma ve yönetişim deneyimini güçlendirecektir.

Ulusal Kırsalın Finansmanı
Ağın faaliyetleri IPARD Programı teknik destek tedbiri kapsamında finanse edilecektir
Ulusal Kırsal Ağ Hangi Aktiviteleri Kapsar?

Kırsal kalkınma programlarının fark yaratan ve uygulanabilir iyi proje örneklerinin toplanması ve yaygınlaştırılması - Tematik çalışma grupları, seminerler, eğitimler, çalıştaylar, bilgilendirme toplantıları, odak grup faaliyetleri ile bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, - Tanıtım materyallerinin hazırlanması ve dağıtılması - Yerel Eylem Grupları arasında iletişim ağı kurularak işbirliğinin kolaylaştırılması - Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (ENRD) ve diğer ağlar ile işbirliği aktivitelerinde Türkiye’nin temsil edilmesi - Belirlenen sorunlara ortak çözümler aranması,

Ulusal Kırsal Ağ Oluşturma
  • Başlangıç Dönemi
  • Uygulamaya başlama dönemi
  • Olgunluk dönemi
Başlangıç Dönemi
a) Önemli paydaşları belirlemek, temel stratejiyi oluşturmak ve bütçeyi belirlemek çok önemlidir. b) Kırsal ağın temel stratejisi oluşturulur, hedef gruplar belirlenir (paydaşların iletişim bilgileri, e-mail adresi v.b temin edilir) aktiviteler belirlenir, idari yapıya karar verilir, eylem planı ve bütçe oluşturulur, c) ENRD (Kırsal Kalkınma Avrupa Ağı) ile iyi bağlantı kurmak önemlidir. d) Paydaş temsilcilerinden oluşan bir yürütme komitesi oluşturulmalıdır. Rotasyonla temsilcilerin nasıl seçileceği belirlenmelidir. Yürütme komitesinin yeterliliğinin nasıl sağlanacağı belirlenmelidir. e) Dış kaynaklı hizmetlerin neler olacağı tespit edilmelidir.
Temel Strateji:
• Hedef gruplar ve bunlara nasıl ulaşılacağı belirlenir • Başlangıç aşamasında ve gelecekte hangi konulara odaklanacağı belirlenir • Aktiviteler tespit edilir • Tanıtımın nasıl yapılacağı belirlenir ve web sayfası oluşturulur • Beklenen sonuçlar ifade edilir
Uygulamaya Başlama Dönemi
Görünürlük çok önemlidir. • Temel bilgi oluşturulması konularında deneyimli uzmanların çalışmalara dahil edilmesi oldukça önemlidir. • Eğer AB fonları kullanılarak bir kırsal alan oluşturulmuşsa mutlaka insanlara bu konudan haberdar edilmelidir. • İzleme Komitesi’ne yapılan çalışmaları sunmadan önce mutlaka öz-değerlendirme yapılmalı veya dışardan bir ekibin değerlendirme yapması sağlanmalıdır. Sonuçları hızlı elde edilebilecek az sayıda aktivite oluşturulmalıdır • Paydaşların konuya ilgisi çekilmelidir. • İyi temel bilgi oluşturulmalıdır. • Temel eğitimler sunulmalıdır. • ENRD’de aktif olarak yer alınmalıdır. • İşbirliği artırılmalıdır. • Kırsal kalkınma planı hakkında paydaşlardan geri besleme alınmalıdır. • Performans değerlendirmesi yapılmalıdır. • Yürütme Komitesindeki temsilcilerde rotasyon yapılmalıdır. • Yeni bir eylem planı ve bütçe oluşturulmalıdır.
Olgunluk Dönemi
Paydaş sayısı artırılmalıdır. • Eksenler arası faaliyetler birbiriyle kombine edilmelidir. • Spesifik konularda çalışma grupları kurulabilir. • İşbirliği artırılmalıdır. • Sürekli paydaşlara katılım sağlanmalıdır. • Gelecek kırsal kalkınma planı görüşmeleri için bir araç oluşturulmalıdır. • Bu network sadece bugün için değildir, kırsal kalkınma hakkında olduğundan gelecek de dikkate alınmalıdır.

Basında Biz.


image1
  • Avrupa Birliği https://www.avrupa.info.tr Sitesinde yayınlanan Ulusal Kırsal Ağ Lansman toplantısına ait haber metni.

  • Resim Büyüt ilgili Siteye GitT.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye