IPARD PROGRAMI İSTATİSTİKLERİ


Bu alanı Yazıya gönder.
Tedbirler Toplam Kamu Desteği  2014-2020
(A)
Bütçe AB Katkısı  2014-2020
(B)
Sözleşme İmzalanan Proje Sayı
(C)
Sözleşme İmzalanan AB Katkısı
(D)
Biten Proje Sayısı
(E)
Tamamlanan Projelere Ödenen Desteğin AB Katkısı
(F)
Tamamlanan Projelere Ödenen Toplam Destek
(G)
Tamamlanan Toplam Yatırım Tutarı
(H)
*(1)
101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 448.560.000 336.420.000 889 138.998.522 345 48.917.305 65.215.625 95.399.469 14,53%
103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar 234.960.000 176.220.000 243 64.967.759 88 17.688.356 23.584.475 47.105.166 10,03%
302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 202.920.000 152.190.000 2.713 91.466.333 1.548 25.916.767 34.555.690 54.354.932 17,00%
Toplam 886.440.000 664.830.000 1.684 295.432.613 1.981 92.522.428 123.355.790 196.859.567 13,91%
14.03.2019 tarihi itibariyle veriler *(1) Tamamlanan Projelere Ödenen Toplam Desteğin Toplam Kamu Destek tutarına Oranı (G/A)%

Sektörler bazında AB Tarafından tahsis edilen bütçeler ve harcanma tutarları yukarıdaki tabloda görülmektedir. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) konusunda sözleşmeye bağlanan bütçenin harcanma oranı %35,19 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar (103) konusunda sözleşmeye bağlanan bütçenin harcanma oranı %27,22 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) konusunda sözleşmeye bağlanan bütçenin harcanma oranı ise %,28,33’dır. Toplamda sözleşmeye bağlanan bütçenin harcanma oranı ise %31,31’dır.

Bu alanı Yazıya gönder.

IPARD I SONUÇ İSTATİSTİKLERİ


about-me

     IPARD I Programı kapsamında tahsis edilmiş olan 789 Milyon € AB ve 263 Milyon € TC katkısı olmak üzere toplam 1 Milyar 52 Milyon € tutarındaki bütçenin %99,3 ‘ü olan 1 Milyar 45 Milyon € program hedefleri doğrultusunda faydalanıcılara ödenmiştir..

about-me

Tedbirler bazında tahsis edilen bütçeler ve harcanma tutarları yukarıdaki tabloda görülmektedir. Et ve süt üreten işletmelere yatırım (101 Tedbiri) konusunda bütçe harcanma oranı %99,3, et, süt, meyve sebze ve su ürünlerinin işlenmesi pazarlanması yatırımları (103 Tedbiri) konusunda bütçe harcama oranı %99,9, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımları (302 Tedbiri) konusunda bütçe harcama oranı ise %98,6’dır.


about-me

Proje Sayılar Tablosu - tabloda görüldüğü üzere; et ve süt üreten tarımsal işletmelere yatırım konusunda alınan proje başvurularının % 62’si ile sözleşme imzalanmış, sözleşme imzalanan projelerin yaklaşık % 90 ‘ı tamamlanmıştır. Süt, Et, Meyve Sebze ve Su Ürünlerinin İşlenmesi konusunda yatırımlar için alınan proje başvurularının % 59’u ile sözleşme imzalanmış, sözleşme imzalanan projelerin % 88’i tamamlanmıştır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesin konusunda ise alınan projelerin %70 ‘i ile sözleşme imzalanmış, sözleşme imzalanan projelerin % 96’sı tamamlanmıştır.T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye