image1 IPARD II Programı Yedinci Çağrı kapsamında TKDK ile sözleşme imzalayan YEG’lerin, 2021 Yılı Yıllık Uygulama Raporlarını, 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar Yönetim Otoritesi’ne ait “leaderyeg@tarimorman.gov.tr” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yıllık Uygulama Raporu hazırlanmasında kullanılacak olan dokümanlar www.ipard.gov.tr www.uka.tarimorman.gov.tr ve www.tkdk.gov.tr adreslerinde, LEADER başlığı altında yayınlanmıştır. Ayrıca sözleşme imzalayan tüm YEG’lere mail ekinde gönderilmiştir

Hazırlanacak olan Yıllık Uygulama Raporu ve eklerinin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmış olması ve dernek kaşesinin bulunması önem arz etmektedir.

Yıllık Uygulama Raporu :
Detaylı Uygulama Raporu :

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye