Duyurular


7.Çağrı ilanı kapsamında “Yerel Kalkınma Stratejileri Değerlendirmesinin Nihai Sonuçları” ve YEG Yönetici Ve Uzman İşe Alım İşlemleri Hakkında Duyuru

Admin
Duyuru

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması –LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik Yedinci Çağrı ilanı kapsamında Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS) değerl...

IPARD II Programı Dokuzunca Başvuru Çağrı İlanı

Admin
Duyuru

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına ...

IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı

Admin
Duyuru

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına ...

Sayfa 5 / 9

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye