Tarım-Çevre Tedbiri altında “Toprak örtüsü yönetimi ve erozyon kontrolü” alt-tedbiri için pilot bölge olarak seçilen Beypazarı’nda alt-tedbirin başvuruları tamamlandı.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Tarım-Çevre Tedbiri altında “Toprak örtüsü yönetimi ve erozyon kontrolü” alt-tedbiri için pilot bölge olarak seçilen Beypazarı’nda alt-tedbirin başvuruları tamamlandı. 96 çiftçi bu yenilikçi alt-tedbiri uygulamak için başvurdu. Tedbir kapsamında çiftçilerin alması zorunlu olan eğitimler ise 2018 Kasım ve 2019 Mart aylarında AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzmanlarınca verildi.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye