IPARD II PROGRAMI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPASİTE KULLANIM TEKNİK DESTEK PROJESİ YÖNLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
IPARD II PROGRAMI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPASİTE KULLANIM TEKNİK DESTEK PROJESİ YÖNLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi tarafından yürütülen, "Türkiye'de IPARD II Programı'nın Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri için Kapasite Oluşturma Teknik Destek Projesi'nin Yönlendirme Toplantısı, 21.06.2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleştirildi.

IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Muhammed ADAK Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Otoritesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans İhale Birimi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Eğitim ve Yayın Dairesi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve yüklenici firmanın temsilcileri katılım sağlamıştır.

Toplantıda mevcut durum analizi çalışması kapsamında, 5 IPARD ilinde çiftçilerin, danışmanların, STK’larının ve kamudan paydaşlarında katılımı ile şu ana kadar gerçekleştirilen odak toplantılar ile ilgili Yönetim Otoritesi ve yüklenici firma tarafından yapılan sunumlar ile katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilecek olan aktiviteleri de içeren Eylem Planı üzerinde katılımcıların fikir ve görüşleri alınarak mutabakata varılmıştır.

Toplantı iyi niyet, dilek ve temennilerin alınmasından sonra tamamlanmıştır.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye