Yerel kalkınmada "LEADER" dönemi başlıyor

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Yerel kalkınmada "LEADER" dönemi başlıyor

IPARD Programı kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması- LEADER Yaklaşımı" tedbiri kapsamında 22.08.2019 tarihinde Bakanlığın üst düzey bürokratları ve basın mensuplarının katılımlarıyla Ankara’da Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya ;

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Bakan Yardımcılarımız Sn. Fatih METİN, Sn. Mehmet Hadi TUNÇ, Sn. Mustafa AKSU, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Mr. Christian BERGER, TRGM Sn. Hasan ÖZLÜ ve Bakanlığımız Genel Müdürleri, TRGM Genel Müdür Yardımcısı ve IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sn. Dr. Muhammed ADAK, TKDK Başkanı Sn. Hakan Kalender ve basın mensupları katıldılar.

LEADER İLE YEREL EYLEM GRUPLARI, YÖRELERİ İÇİN STRATEJİLER HAZIRLAYACAK

Bakan Pakdemirli, IPARD II Programı kapsamında destek sağlanacak yeni tedbirlerden birisi olan LEADER Yaklaşımını "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması" olarak tanımladı. "LEADER; 'Kırsal Ekonominin Kalkındırılması için Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar' anlamına gelmektedir. LEADER Yaklaşımı; kırsal kalkınmayı hedeflerken, süreci o bölgenin paydaşlarıyla yönettiği için, etkili ve yenilikçi bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, bu yeni uygulamada oluşturulacak grupların kendi yöreleri için kalkınma stratejileri oluşturacağını; "Bu yaklaşım ile kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliği ile Yerel Eylem Grubu (YEG) derneklerinin oluşturulması, bu grupların kendi yöreleri için yerel kalkınma stratejilerini (YKS) hazırlaması ve uygulaması sağlanmaktadır. Yani, herkes kendi bölgesinin insanıyla, kendi yöresinin derdini tespit ediyor ve çözümü de işbirliği ile gerçekleştirebiliyor" sözleri ile ifade etti.

Proje kapsamında oluşturulan Yerel Eylem Grubunun kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılmasında çok önemli rol oynadığını da belirtti Pakdemirli. "Yerel Eylem Grubu dernekleri; yerelde belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili diğer kamu kurumları ile birlikte, girişimciler, çiftçiler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan bir kamu-özel ortaklığı modelidir" diyerek eylem gruplarını tanımladı.

"LEADER YAKLAŞIMI ŞİMDİLİK 12 İLDE UYGULANIYOR"

Bakan Pakdemirli, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile yürütülen LEADER Yaklaşımının şu an için 12 ilde uygulandığını ancak zamanla bu illerin sayısının artırılacağını da duyurdu. "2010 yılında, Şanlıurfa'nın Birecik ve Çorum'un İskilip ilçelerinde pilot olarak başlatılan çalışmalara, 2015 yılından itibaren hız verilmiş ve LEADER Ankara, Amasya, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu ve Samsun olmak üzere toplam 12 ilimizde yaygınlaştırılmıştır" dedi.

2023'E KADAR 22 MİLYON AVRO DESTEK VERİLECEK

Bugüne kadar, toplamda 55 Yerel Eylem Grubu kurulduğunu hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "LEADER Programı ile 2023 yılına kadar, Yerel Eylem Gruplarına, yaklaşık 22 milyon € destek verilmesi hedeflenmektedir. Böylece, kırsalın ihtiyaçlarını kırsaldakiler belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler desteklenmiş olacaktır" diyerek destek miktarını da açıkladı.

Yerel Eylem Grubu Dernekleri, nüfus büyüklüğü ve kapsadığı alana göre, Program süresince, 320 bin ila 400 bin € arasında destek alabilecek. Bu kapsamda, en geç Eylül ayı başlarında da çağrıya çıkılarak, Yerel Eylem Gruplarının başvuruları alınacak ve değerlendirilecek

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Mr. Christian Berger;

IPARD programıyla kırsal kesimde yaşayan vatandaşların hayatlarında önemli iyileşme sağlandığına işaret ederek, program kapsamında 14 bin 500 projeye destek verdiklerini ve kırsal kesimde 60 bin istihdam yaratıldığını dile getirdi.

LEADER yaklaşımının sadece kırsal kesime verilen finansman kaynağı olmakla kalmadığına dikkati çeken Berger, "Aynı zamanda kadınlar, gençler, özel sektör ve kamudaki tüm paydaşların seferberliğe katılmasını sağlıyor. Onların yereldeki fırsat alanlarının gelişmesine aktif şekilde katılmasını sağlıyor." dedi.
Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü;

IPARD programının en önemli desteklerinden birinin de LEADER Yaklaşımı olduğunu
ve bu tedbirin kırsal kalkınmada yeni bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, LEADER Yaklaşımı'nın yereldeki insan kaynağına ve belirli bir kırsal alanda yaşayan insanlar arasında kurulan iş birliği ağlarına dayandığını aktardı.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye