“KIRSAL TURİZM ÇALIŞTAYI” ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve IPARD Yönetim Otoritesince yürütülen “Technical Assitance Project for Revision of Rural Tourism Concept under IPARD II Programme – IPARD II Programında Kırsal Turizm Konseptinin Revizyonu Teknik Destek Projesi” kapsamında, 08-09 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da Kırsal Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi.

IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Muhammed ADAK Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AB Yönetim Otoritesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Bakanlığımızın ilgili birimleri ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Eylem Grubu Dernekleri, Üniversiteleri temsilen akademisyenler ve kırsal turizm sektörünü temsilen girişimciler katılım sağladı.

Toplantının ilk gününde; IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Muhammed ADAK’ın açılış konuşmasının ardından, AB Yönetim Otoritesi tarafından IPARD II Programında Kırsal Turizm konulu bir sunum ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca da Ülkemize Kırsal Turizm ve Yasal Kapsamını içeren brifing verilmiştir. Ardından yabancı uzmanlar tarafından, İtalya ve Polonya’da ki Kırsal ve Çiftlik Turizmindeki tecrübelerini anlatan sunumlar gerçekleştirilmiştir. Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Eylem Grubu Derneklerinin temsilcileri ve kırsal turizm sektöründeki girişimcilerinin konuşmalarının ardından toplantının ilk günü tamamlanmıştır.

Toplantının 2. Gününde Türkiye’de kırsal turizm nasıl olmalıdır genel başlığı altında, paydaşların aktif katılımıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında ortaya çıkan görüş ve öneriler tüm katılımcılarla paylaşılmıştır.

Sunumlar ;
RURAL AND FARM TOURISM IN THE EU MEMBER STATES-CASE OF POLAND - Iwona Majewska
Rural Development Model - Riccardo Pessero

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye