IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 9 UNCU RESMİ TOPLANTISI 7 KASIM 2019 TARİHİNDE TRABZON’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

Hayvancılık İşletmelerinde Yatırım Hibe Destek Oranı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesinin AB Komisyonu İle Görüşmeleri Sonucunda Artırıldı.

Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development- IPARD) kapsamında gerçekleştirilen IPARD II Programı İzleme Komitesinin 9 uncu Resmi Toplantısı 7 Kasım 2019 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirildi.

Toplantı Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Hasan ÖZLÜ Başkanlığında; Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı, IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Muhammed ADAK, Avrupa Komisyonu yetkilileri Liam BRESLİN ve Iwona LISZTWAN, AB Türkiye Delegasyonundan Bölüm Başkan Yardımcısı Giulio GENTİLE ile Leyla ALMA ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan Genel Koordinatör Şerife KONTOĞLU, ilgili uzmanlar, ve Hazine ve Maliye Bakanlığından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Denetim Otoritesi Yetkilileri, Resmi kurum/kuruluş ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

IPARD II İzleme Komitesinin 9 uncu Resmi Toplantısında modifikasyon önerisi kabul edilmiştir.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri için baz hibe oranı %40 dan %50’ye yükseltilmiştir. Gerçek kişi olarak başvuru yapmak isteyen başvuru sahiplerinde bu oran % 55 olarak belirlenmiştir. Bu değişiklik öncesi mevcut tesis ve yeni kurulum işletme arasında % 10 hibe desteği oranı farkı bulunmaktaydı. Bu değişiklik vasıtasıyla yeni yatırım ile mevcut tesis arasındaki farklılık kaldırılmıştır.

Avrupa komisyonu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen IPARD 9.İzleme komitesinde programa ait bahse konu değişiklik onaylanmış olup resmi sürecin tamamlanmasının ardından hibe oranındaki artışlar yürürlüğe girecektir.

Toplantıda IPARD II başvuruları ve faaliyetleriyle ilgili program uygulamaları, başvuru çağrılarının sonuçları, IPARD II Program değişikliği, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, değerlendirme, Tarım-Çevre tedbiri, LEADER ve Kırsal Ağ çalışmaları, teknik destek kapsamındaki faaliyetler ve teknik destek ve tanıtım eylem planı, İzleme raporları ile NAO’nun sunumları yapıldı.

Ayrıca, Komisyon üyeleriyle toplantı öncesinde Trabzon’da IPARD desteği alan yatırım işletmeleri ziyaret edildi.

Toplantı iyi niyet, dilek ve temennilerin alınmasından sonra tamamlanmıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye