Kırsal Kalkınma, Arazi Edinme ve Üretici Örgütleri Kapsamında Görüş Alışverişinde Bulunmak Üzere TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Milletvekili Yunus Kılıç Ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle Tarafından Bakanlığımız Koordinasyonunda Toplantı Düzenlendi.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

Bakanlığımızın tarım politikalarına yönelik yapılan çalışmaları hakkında bilgilendirmek üzere bir kısım Roman vatandaşlarımızı temsilen Edirne, Düzce, İzmir, Kocaeli illerinden katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçilerimize yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus KILIÇ, İzmir Milletvekili Cemal BEKLE, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif YILMAZ, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı-IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Muhammed ADAK, Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanı Ali ELÇİN ve Bakanlığımızın ilgili birimlerin temsilcilerinin yanısıra Milli Emlak Genel Müdürlüğünü temsilen Daire Başkanı Nihat BAĞCI katılım sağladı.

Bakanlığımızın yetkililerince IPARD hibe destekleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi, Genç Çiftçi projeleri, tarım arazilerinin tahsis imkanları ve tarım desteklemeleri gibi konularda çiftçilerimizin nasıl faydalanacaklarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ülkemizde tarımda iş gücünün önemli bir kısmını oluşturan bazı Roman çiftçilerimiz sahada yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri için kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetlerin strateji çalışmalarına başlanmasına karar verildi.

Bu tür fikir alışverişlerinin oldukça önemli olduğu ve sosyo-ekonomik açıdan yarar sağlayabileceği sıkça vurgulanmıştır

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımızın diğer birimlerinin ülkemizde kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi yönünde mevcut çalışmaların başarısı, konuşmacılar tarafından dile getirilmiştir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye