LEADER TEDBİRİNİN UYGULANDIĞI 12 IPARD İLİMİZ ZİYARET EDİLMİŞTİR.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Tedbiri Yedinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında; Yerel Eylem Gruplarının başvuru koşullarının gereklilikleri ile ilgili değerlendirme yapmak üzere IPARD Yönetim Otoritesi personeli tarafından 18 Kasım - 06 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara, Amasya, Çorum, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Samsun, Ordu, Şanlıurfa illerine yerinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ziyaretlerde; YEG’lerin mevcut durumları, süreçte karşılaştıkları zorluklar ve geleceğe yönelik ( Eğitim, Bilgilendirme, vb. ) talepleri değerlendirilmiştir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye