LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejisi Değerlendirici Eğitimi 25-27 Şubat 2020 tarihleri arasında Kızılcahamam/Ankara’da gerçekleştirildi.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

“LEADER Yaklaşımının Uygulanmasına Yönelik Eğitimler için Teknik Destek Projesi” kapsamında “LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) Değerlendirici Eğitimi” 25-26-27 Şubat 2020 tarihleri arasında Kızılcahamam, Ankara’da gerçekleştirildi.

Eğitim, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Sn.Haluk ÇAĞLAR’ın açılış konuşmasıyla başladı. Eğitim gündemi kapsamında Yönetim Otoritesinden Mehmet Aydınbelge, Seher Taru, Filiz Şener, Berna Giresunlu; TKDK’dan İlker Ünal ve Dr. Derya Özen eğitmen olarak birer sunum yaptılar. Eğitim, AB tecrübelerini paylaşmak üzere LEADER Uzmanı Yudzhel Lyutvi ve ANKON Danışmanlık Proje Ekibi’nin katkıları ile devam etti.

YKS Değerlendirici Eğitimi, hem teorik hem de interaktif tabanlı pratik yöntemlerle LEADER Yaklaşımı Hakkında Genel Bilgilendirme ve IPARD Programında LEADER Tedbiri, YEG ve YKS Uygunluk Kriterleri, Yerel Kalkınma Stratejisi İçeriği ve Hazırlama Süreci, Küçük Projelerin Belirlenmesi ve Uygulanması, YKS Bütçe, Finansal Tablolar ve Eylem Planlarının Değerlendirilmesi, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Değerlendirilmesi - Katılımcılarla Simülasyon ve Örnek Uygulama konu başlıkları üzerinden yürütüldü.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, ANKON’un danışmanlığını üstlendiği “LEADER Yaklaşımının Uygulanmasına Yönelik Eğitimler için Teknik Destek Projesi” IPARD Programı kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü - AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye