YEREL EYLEM GRUPLARINA (YEG) YÖNELİK YILLIK UYGULAMA PLANI HAZIRLAMA ONLINE EĞİTİMİ 08-09 TEMMUZ 2020 TARIHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Tedbiri kapsamında; Yerel Eylem Gruplarına Yıllık Uygulama Planı Rehberine uygun olarak hazırlanacak olan Yıllık Uygulama Planı taslaklarının online olarak Zoom üzerinden yapılan çalışmayla kontrolleri gerçekleştirilmiştir

Yönetim Otoritesi LEADER Ekibi ve TKDK tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 2.Etap eğitim, 10 kişilik gruplar halinde yapılmıştır. YEG’lerin konu ile ilgili sorularına ayrıntılı yanıt verilmiştir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye