IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 13’ÜNCÜ RESMİ TOPLANTISI 16 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 13’ÜNCÜ RESMİ TOPLANTISI 16 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development- IPARD) kapsamında gerçekleştirilen IPARD II Programı İzleme Komitesinin 13. Resmi Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı-IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ’ın başkanlığında hibrid formatta (fiziki ve on-line) Grand Ankara Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıda, İK üye değişiklikleri hakkında bilgilendirme, Toplantı yeter sayısının kontrolü ve Gündemin onaylanması bir önceki 12.IPARD II İzleme Komitesi toplantı tutanağının kabulü gerçekleştirildi. 4. Yıllık Uygulama Raporu ve 2022 Yılı Teknik Destek Eylem Planı sunuldu ve İzleme Komitesi üyelerince oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda, AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürü Frank Bollen, AB Komisyonundan Bölüm Başkan vekili Marius Lazdinis ve IPARD Türkiye Sorumlusu Krzysztof Sulima konuşmalarını ve sunumlarını gerçekleştirdiler.

Toplantıya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Muhammed Adak, AB Delegasyon Tarım Sektör Yöneticisi Leyla Alma, IPARD Yönetim Otoritesinin uzmanları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Genel Koordinatörleri ve uzmanları, Hazine ve Maliye Bakanlığından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Denetim Otoritesi Yetkilileri, resmi kurum/kuruluş ve ilgili STK temsilcileri katılım sağladılar.

IPARD II Programı uygulanması kapsamında, başvuru çağrıları, sözleşmeler ve ödemeler, 4.Yıllık Uygulama Raporu, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, Tarım-Çevre tedbiri, Yerel Kalkınma Stratejilerinin uygulanması-LEADER ve Ulusal Kırsal Ağ çalışmaları, izleme raporları, 2021-2022 yılı Teknik Destek Tedbiri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile IPARD III hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili olarak, Yönetim Otoritesi tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Denetim Otoritesi yetkililerince İzleme Komitesi üyelerine bilgilendirme amaçlı sunumlar yapıldı. Avrupa Komisyonu ve Delegasyon temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen IPARD 13. İzleme Komitesi toplantısı iyi niyet ve temennilerle ve bir sonraki toplantının Kasım 2022 tarihinde yapılması kararı ile sona erdi.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye