SU KORUMA TAIEX UZMAN MİSYONU

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
o-sudok.png


Bu uzman misyonu 19-23 Haziran 2017 tarihleri arasında İtalya CREA’dan (Tarım Araştırma ve Ekonomi Konseyi) uzman Guido Bonati’nin katılımıyla Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir. Diğer katılımcılar Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı, Yönetim Otoritesi ve TKDK uzman personelidir.
Misyonun amacı Türk yetkililerini yeraltı suyunun ve sulama suyunun aşırı pompalanmasından kaynaklanan problemler ile mücadelede AB’deki en iyi su koruma yöntemleri konusunda bilgilendirmektir.
Uzman özellikle Su Çerçeve Direktifine dayalı yeraltı suyu kullanımı uygulamaları ve tarımdaki mevcut koruma yöntemleriyle ilgili sunumlar yapmış ve Türkiye’deki uygulanabilirlikleri üzerinde odaklanarak bunları karşılaştırmıştır. Ayrıca bunların yerinde kontroller yönünden uygunlukları gözden geçirilmiş ve hesaplama yöntemleri incelenmiştir
Son olarak, taslak su koruma alt-tedbiri konusunda uzman tavsiyelerde bulunmuştur. Yukarıda bahsi geçen konuların ve fişin değerlendirilmesi yönünden başarılı bir misyon gerçekleştirilmiştir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye