IPARD II Eğiticilerin Eğitimi 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
IPARD II Eğiticilerin Eğitimi 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.


Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development- IPARD) kapsamında IPARD II tanıtım faaliyetleri çerçevesinde “Eğiticilerin Eğitimi Projesi” 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Eğitime IPARD uygulamasındaki 42 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden IPARD iletişim noktası olan 2 personel davet edilmiştir.
Eğitim programı 2 gün süreli olup, programın 1. gününde açılış konuşmalarını takiben sunumlara geçilmiştir. Sunumlarda IPARD I programının tamamlanması ve IPARD II Açılışı, IPARD Programında yer alan sektörler ve IPARD II danışmanlık tedbiri konularında bilgileri içeren sunumlar gerçekleştirilmiştir. 2. güne ise, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun sunumları ile devam edilmiştir. Sunumlarda, IPARD başvuru paketi hazırlama, teknik proje hazırlama, iş planı hazırlama ve teklif alma kuralları konusunda bilgiler verilmiştir. Aynı gün programa tarım çevre, iklim ve organik tarım ile yerel kalkınma stratejileri uygulanması-LEADER yaklaşımı sunumları ile devam edilmiş, dilek ve temenniler ile program tamamlanmıştır.
Sunumlar
302 Tedbiri Sunum
103 Tedbiri Sunum
Tarım Çevre Tedbiri Sunum
Danışmanlık Tedbiri Sunum
Proje İzleme Sunum
IPARD II Sunum
İş Plan Sunumu
Leader Tedbiri Sunum
Teklif Alma Kuralları
Proje Başvuru PaketiT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye