“Ulusal Kırsal Ağ Tanıtım Toplantısı” 04 Nisan 2018 Tarihinde Güneş Açtıran Şehir Şanlıurfa’da Gerçekleştirildi.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
“Ulusal Kırsal Ağ  Tanıtım Toplantısı” 04 Nisan 2018 Tarihinde Güneş Açtıran Şehir Şanlıurfa’da Gerçekleştirildi.
IPARD Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ulusal Kırsal Ağ Tanıtım Toplantısı’nın üçüncüsü 04 Nisan 2018 tarihinde Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi Konferans Salonunda yapıldı.
Toplantıya Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır GÜNEŞ, Tarım Reformu Genel Müdürü Emin İZOL, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed ADAK, GAP BKİ Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Murat ÇAKMAKLI, TKDK İl Koordinatörü Dr. Sadık YETİM, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep GÜNDOĞAN, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ebru SAKAR, Ziraat Odası Başkanı Ahmet EYUPOĞLU, konu uzmanı teknik personeller, girişimciler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kurum ve kuruluş amirleri ve STK temsilcileri katıldı.
“Kırsal kalkınmada yeni dönem”
Şanlıurfa Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Sayın Dr. Sadık YETİM “Türkiye’nin kalkınması kırsal kalkınmaya bağlıdır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız Yönetim Otoritesi Başkanımız Sayın Muhammed ADAK başkanlığında yürütülen ulusal kırsal ağ projesi bizi çok heyecanlandırıyor. TKDK olarak yapmış olduğumuz iyi uygulama çalışmaları ulusal kırsal ağın önemli bir parçası olacaktır. IPARD I programında Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü, 42 il içerisinde, ilk fazda akredite olan 22 ilden birisidir. 2012-2016 döneminde toplam 220 projeye, 58,63 Milyon TL hibe sağlandı. Bu hibeler ile kırsalda yaklaşık 138,30 Milyon TL’lik yatırım yapıldı. Şanlıurfa’da IPARD hibeleri ile 1.510 yeni istihdam sağlanmıştır. IPARD hibelerinde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Bu yatırımların tamamı kırsal alanda yapılmıştır. Proje bedelleri 5.000 avro ile 3.000.000 avro gibi geniş bir aralıkta seyretmekte; bu geniş aralığın kırsal alanda her kesime ulaşarak aralarındaki ağları kurmak ve her kesime TKDK hibelerinden faydalanma imkanı vermek istiyoruz.
Bu kapsamda 3 ay içerisinde 1176 kişi ile yüz yüze görüştük, ekipler kurduk projelerimizi anlattık. 12 300 kişiyi ise ile kitle iletişim araçlarını kullanarak doğrudan bilgilendirdik ve beklenmedik bir başarı yakaladık. 3. çağrıda 52 milyon TL yatırım talebi geldi özellikle yenilenebilir enerji, arıcılık, tıbbi bitkiler, yerel ürünlerin işlenmesi, sedef ve taş işleme, kırsal turizm gibi alanlarda hibe vereceğiz. Bağların kurulması, yüz yüze görüşmelerin, paylaşımların çok önemli olduğu ulusal kırsal ağ hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu
“Kaynaklarımız en iyi şekilde kullanacağız"
Toplantıda konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Murat ÇAKMAKLI; "Güvenilebilir ulusal ve uluslararası veri tabanları bize tarımın büyük bir girişimcilik, ileri teknoloji ve bilginin uygulama alanı haline geldiğini göstermektedir. Tarım sektörünün en önemli özelliği dünyadaki tüm ülkeler için stratejik öneme sahip olan gıda güvenliğini sağlamış olmasıdır. Türkiye'de hala milyonlarca insanın yerinde yurdunda kalarak geçimini temin edebilmesi için tarım büyük bir istihdam kaynağı olarak varlığını sürdürmek zorundadır. AB üyelik sürecinde Türkiye konuya basit bir uyum ve hatta bir yükten kurtulma perspektifinden değil, tarımı kalkınmanın motor gücü haline getirecek stratejik bir vizyon açısından bakmalıdır. Tarımda gelişmiş ülkelerin yaptıkları ve başardıkları kendi kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaktır. Bunu yapmak zorundayız. Şanlıurfa ilimizde Sayın Bakanımızın himayesinde bu anlayışla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Tarım Koordinasyon Kurulu dediğimiz Üniversitelerimiz, GAP İdaresi Başkanlığımız, STK temsilcilerimiz, tüm paydaşlarımız, kamu kurumları olarak bugünkü toplantımızın konusu olan Ulusal Kırsal Ağ kurulmasını biz ne mutlu ki kurmuş bir iliz. Bu koordinasyon ve iletişim ağımızı ulusal kırsal ağ ile daha güçlendireceğiz” dedi. Toplantı açılış konuşmaları Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır GÜNEŞ’in çalışmaya emeği geçen herkese teşekkür ederek ülkemize hayırlı olması dileğinin ardından sunumlarla devam etmiştir.
“Şanlıurfa güneş açtıran şehir”
Toplantıda “Ulusal Kırsal Ağ Tanıtımı” konusunda TRGM’den Mühendis Dr. Şenay SEVENGÖR Ulusal kırsal ağ ile amacımız kırsal kalkınma bağlarını daha güçlü hale getirmektir
Şanlıurfa benim hayatımda güneş açtıran bir şehirdir. Kırsal kalkınmayı bu şehirde öğrendim. GAP İdaresi başkanlığı GAP-GİDEM projesi ile aromaterapi üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı çiftçilerle bu şehirde yaptım. Şimdi ulusal kırsal ağdan sorumlu ve aromaterapist olarak burada bulunduğum için çok heyecanlıyım. Kendisiyle içten bağ kuran herkese kapılar açan bu şehire sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Güneş açtıran bu şehirin güneş potansiyeli, yenilenebilir enerji kaynakları ve güneşin bitkisi zeytin ile ilgili iyi uygulama örnekleri anlatılacaktır “ diyerek sunumuna devam etmiştir.
“Güneşin bitkisinden güneşin çocuklarına armağan zeytin ve zeytinyağı”
Toplantıda “ Ebrulim zeytin ve zeytinyağı tesisi “ iyi uygulama örneği Harran üniversitesi Dekan yardımcısı Sayın Yrd. Doç. Dr. Ebru SAKAR tarafından anlatılmıştır; Güneşin bitkisi zeytin ile başladık. Zeytin güçtür, sevgidir, mutluluktur. Kırsal ağ ile güneşin bitkisi zeytinin gücünü daha çok göstereceğimize inanıyorum. Sunum Sayın Ebru AKAR ve Dr. Şenay SEVENGÖR’ ün güneş bitkisi zeytinyağının güneş sinirağı dediğimiz karın bölgemize şifasına yönelik bilgilendirme ile devam etmiştir.
“Şanlıurfa Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Güneş Panelleri)”
TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Sayın Dr. Sadık YETİM’in yapmış olduğu sunumda Şanlıurfa güneşlenme değerleri, TKDK IPARD II Destekleri, TKDK Uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir; Türkiye ortalama güneşlenme süresi 2640 Saat / Yıl iken, Şanlıurfa ortalama güneşlenme süresi 3033 Saat / Yıl ile çok büyük bir potansiyel taşımaktadır.
“Sema GÜLLÜOĞLU GES projesi”
Yatırım alanı 17.986 m², yatırım tutarı 2.834.801 ₺ ve TKDK uygun harcama 1.604.983 ₺ olan GES projesi hakkında sema Güllüoğlu bilgilendirme yapmıştır; Tahsilimi elimde olmayan nedenlerden dolayı yarıda bırakmak zorunda kalmıştım. Ancak her zaman bir girişimci ruhuna sahiptim. Ailemden kalan kıraç araziyi değerlendirmek adına ve çevre ve ekolojiyi bozmayan yenilenebilir enerji sistemleri projemizi kurmaya karar verdim. Bu süreç devam ederken TKDK IPARD çağrısına başvuruda bulundum. Başvuruma olumlu yanıt veren TKDK ve tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim” şeklinde konuşmuştur.
Toplantı resepsiyon kısmı ile sona ermiştir.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye