“Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü” alt tedbirinden çağrıya çıkılması konusunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
“Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü” alt tedbirinden çağrıya çıkılması konusunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II 2014-2020)’nın kapsamında önemli olan konulardan bir tanesi de doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevrenin korunmasıdır.

Bu amaçla programda yer alan “Tarım, Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri” nin “Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü” alt tedbirinden çağrıya çıkılması konusunda IPARD Programı Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Muhammed ADAK ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Hakan KALENDER arasında mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü alt tedbiri ilk etapta Ankara-Beypazarı ilçesinde uygulanacaktır.

Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü alt tedbiri ilk etapta Ankara-Beypazarı ilçesinde uygulanacaktır.

Fiğ veya korunga ekerek toprağın örtü altında kalması ve erozyonun engellenmesini hedefleyen alt tedbirde çiftçiler ile 5 yıllık sözleşmeler imzalanacak ve çevre dostu uygulamalar ile topraklarını korurken uğrayacakları kayıplar telafi edilecektir.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye