"LEADER / Toplum Temelli Yerel Kalkınmanın Geleceği"


Romanya ve Bulgaristan’ın birlikte düzenlediği “LEADER / Toplum Temelli Yerel Kalkınmanın Geleceği” konulu ortak Uluslararası Toplantı (Türkçe seslendirmeli CANLI YAYIN!).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye