Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması – LEADER Yaklaşımı tedbiri


LEADER Yaklaşımı ?

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı IPARD Programında yer alan tedbirlerden birisidir. Tedbir henüz Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmediği için tam olarak uygulanamamakta fakat akreditasyon ve uygulamaya yönelik kapasite oluşturma çalışmaları IPARD uygulama illerinde kademeli olarak yürütülmektedir

LEADER yaklaşımının öğrenilmesini sağlamak, potansiyel yerel eylem gruplarının kurulmasını ve yerel seviyede kalkınma stratejilerinin hazırlanmasını teşvik etmek ve tedbirin uygulamaya hazır olmak için kapasite geliştirme aktiviteleri 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynaktır. Bu yaklaşım, “Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması ve Uygulanması” tedbiri kapsamında Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma Politikasının uygulanması için 2007-2013 Türkiye Programına dahil edilmiştir. Yönetim Otoritesi, LEADER tedbiri için gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları dikkate alınarak 2 Kasım 2010 ve 12 Mayıs 2011 tarihleri arasında “IPARD Kapsamında LEADER Tedbirinin Uygulanmasının Desteklenmesi Için Eşleştirme Projesi” gerçekleştirmiştir. Proje yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması için Yönetim Otoritesi ve TKDK’nun kapasitesini geliştirmiştir. Uygulama için teknik ve yasal altyapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda potansiyel yerel eylem grupları oluşturulmuş ve pilot yerel eylem grupları seçilmiştir. Yerel kalkınma stratejisinin (YKS) öncelikleri belirlenmiştir. LEADER yaklaşımı ayrıca Türkiye’nin taslak Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde 5. Öncelik Ekseni kapsamına dahil edilmiştir. İlçe düzeyinde yönetişim yapıları oluşturarak yerel kalkınma kapasitelerinin geliştirilmesi, hizmetleri iyileştirmek için yeni yöntemlerin geliştirilmesi bu strateji belgesinin kapsamı dahilindedir.

AB ülkelerindeki deneyimler göstermektedir ki, LEADER yaklaşımı kırsal kesimde yaşayan insanların yaşamlarına önemli değişiklikler getirmektedir. Bu yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir.

Bu yaklaşım, yerel aktörlerin kendi yerel bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir. Bu çerçevede; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, yerel eylem grubu (YEG) olarak adlandırılan ortaklıkların kurulması teşvik edilmektedir.

Kamu özel ortaklığı ve YKS’nin uygulanması bölgesel uyumu güçlendirebilmekte ve bir bölgenin uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunabilmektedir.

Bu tedbirin amacı; yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi, iyi yönetişimin kolaylaştırılması, istihdamın desteklenmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel toplumun kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlayarak kırsal alanda yaşayanların memnuniyetinin artırılmasıdır.

resimYEG ler

image1
GÖYNÜCEK - YEG
Amasaya - Göynücek
Nüfus: 10.443
Halil ALABUĞA
+905366531496
alabugahalil05@gmail.com
image1
GÜMÜŞHACIKÖY - YEG
Amasya
Nüfus: 22.943
Hüseyin Gökçe MURAT
+905457759470
huseyingokcemurat@gmail.com
image1
TAŞOVA - YEG
Amasya Taşova
Nüfus: 30.742
Gökhan TEKEŞ
+905061722828
gtekes@live.com

image1
AYAŞ - YEG
Ankara Ayaş
Nüfus: 12.678
Ahmet Erdinç POLATATEŞ
+905326552578
erdincpolatates@hotmail.com
image1
ÇAMLIDERE-GÜDÜL - YEG
Ankara
Nüfus: 14.878
Şerafettin ÜNNÜ
+905546953907
ronnez1453@hotmail.com
image1
NALLIHAN - YEG
Ankara Nallıhan
Nüfus: 29.209
Hatice SARAÇOĞLU
+905369503533
haticesaracoglu89@gmail.com

image1
AYVACIK- YEG
Çanakkale
Nüfus: 31.423
Doğuş ŞAHİN
+905322547179
doğus.sahin91@gmail.com
image1
GÖKÇEADA ECEABAT BOZCADA
Çanakkale
Nüfus: 20.637
Murat TÜRKEL
+905426536358
muratturkel@gmail.com
image1
İSKİLİP- YEG
Çorum
Nüfus: 33.812
Murat KÖSE
+905070036684
muratkose191@gmail.com
image1
ÇERMİK-ÇÜNGÜŞ- YEG
Diyarbakır
Nüfus: 62.749
Mustafa FİDAN
+905322352121
mustafafidan-21@hotmail.com
image1
NEBİLER VADİSİ- YEG
Diyarbakır
Nüfus: 127.809
Yusuf GÜDEN
+905337251960
yusuf.guden@tarim.gov.tr
image1
ALAÇAM-YAKAKENT- YEG
Samsun
Nüfus: 34.973
Sefer GÜDEN
+905352219419
seferguden@hotmail.com

image1
İSPİR-PAZARYOLU- YEG
Erzurum
Nüfus: 19.751
Fatih EFOĞLU
+905428028918
efeispir@gmail.com
image1
TORTUM-UZUNDERE- YEG
Erzurum
Nüfus: 24.065
Murat FIRATOĞLU
+905423984214
mfiratoglu1986@hotmail.com
image1
CİDE- YEG
Kastamonu
Nüfus: 89.238
Serdar KAPTAN
+905327272300
serdarkaptan1@hotmail.com

image1
TAŞKÖPRÜ- YEG
Kastamonu
Nüfus: 101.921
Ceyhun ÇORBACI
+905446053737
ceyhuncorbaci@hotmail.com
image1
GÖRDES- YEG
Manisa
Nüfus: 29.044
Emine KARA
+905532234001
eminebasar_89@hotmail.com
image1
SELENDİ- YEG
Manisa Selendi
Nüfus: 20.976
İsmail EKİM
+905353831811
genckaptan482011@hotmail.com

image1
YEŞİL DOĞA- YEG
Ordu Kabadüz-Mesudiye-Ulubey
Nüfus: 42.529
Ümit ŞENER
+905325982682
umit_sener@yahoo.com
image1
KARACA- YEG
Ordu İkizce – Çaybaşı – Akkuş
Nüfus: 51.160
Nurullah YANIK
+905320694565
nurullahynk.159@gmail.com
image1
OKSİJEN- YEG
Ordu Perşembe-Gürgentepe-Çamaş
Nüfus: 53.509
Murat KUZU
+905354834513
murat.kuzu@tarim.gov.tr

image1
ONDOKUZMAYIS- YEG
Samsun Ondokusmayısm
Nüfus: 24.627
Tolga EREL
+905327449362
tolgaerel@yahoo.com
image1
BİRECİK- YEG
Şanlıurfa Birecik
Nüfus: 92.852
Hüseyin Sirhan GÖKDOĞAN
+905324214698
sirhan_63@hotmail.com
image1
ÇAMELİ- YEG
Denizli Çameli
Nüfus: 18.442
İbrahim PUTGÜL
+905327343509
putgulibrahim@gmail.com

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye