Mevzuat


Yönetim Otoritesi

Yönetim Otoritesi Yönetmeliği
İzleme Komitesi Yönetmeliği


TKDK:
İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
PDSK Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Kurumumuzun Akreditasyonu Ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Personel Yönetmeliği

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye