Tarım-Çevre Tedbiri


        Tarım-Çevre Tedbiri Türkiye için yenilikçi bir yaklaşımdır, çünkü çiftçileri arazilerinin çevresel kalitesini koruma, oluşturma ve geliştirme konusunda teşvik eder. Tarım çevre tedbiri ile çiftçiler toprağın, yer altı ve yüzey sularının, biyoçeşitliliğin ve yüksek doğal değere sahip tarım arazilerinin korunmasına destek olacak daha çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalar benimsemektedir.
        Bu tedbir aday ülkelerde pilot düzeyde uygulanmaktadır. Mevcutta uygulanan ulusal veya diğer desteklerin tekrarı değildir (ÇATAK gibi). Ödemeler taahhütlerden doğan gelir kayıplarının telafisi amacıyla yapılır. IPARD Programı kapsamında tedbir dört alt tedbirden oluşmaktadır, bu alt-tedbirler ve seçilen pilot ilçeler aşağıda verilmiştir:

 • Toprak örtüsü yönetimi toprak erozyonu kontrolü (Beypazarı)
 • Su koruma (pilot ilçe seçim aşamasında)
 • Biyoçeşitlilik – toy kuşu populasyonunun geliştirilmesi (Polatlı)
 • Organik tarım yöntemlerinin tanıtılmasına ve sürdürülmesine destek (pilot ilçe seçim aşamasında)
        Komisyonla yapılan görüşmeler sonunda “Toprak örtüsü yönetimi toprak erozyonu kontrolü alt-tedbiri” ile başlanılmasına karar verilmiş ve akreditasyon 21.12.2016 tarihinde alınmıştır.
        Destek, gönüllülük esasında arazi yönetiminde 5 yıllık tarım çevre taahhüdünde bulunan, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, en az 5 yıl süreyle arazi kadastro mülkiyeti veya kiralama belgesi olan gerçek ya da tüzel kişilere verilecektir. Başvuru yapılabilecek minimum tarımsal parsel büyüklüğü 0,2 ha’dır; başvuru sahibinin destek için başvuracağı minimum arazi büyüklüğü de 1 ha’dır.
        Tarım çevre ödemeleri, gönüllülük esasında 5 yıl boyunca zorunlu mevzuatın ötesine geçerek çevre dostu tarımsal uygulamalarda bulunma taahhüdü veren başvuru sahiplerine verilecektir. Bu pilot tedbir için ilgili İyi Tarım Çevre Koşulları (GAEC/Good Agricultural and Environmental Condition) standartları, temel olarak kabul edilecektir. GAEC standartları dediğimiz bu standartlar ulusal mevzuatımız ve mevcut uygulamalarımız arasından seçilerek oluşturulur.
        Toprak örtüsü yönetimi toprak erozyonu kontrolü alt-tedbiri Beypazarı’ndaki sulanmayan ekilebilir araziler için 2 paketten oluşmaktadır. Bunlar aşağıda verilmiştir:
1) Yeşil nadas gerekliliklerinden oluşan paket – fiğ/buğday (%12 eğimin altındaki arazilerde)
2) Çok yıllık yeşil örtü içeren paket – korunga (%12’nin üzerindeki arazilerde)
1) Yeşil nadas gerekliliklerinden oluşan paket (%12 eğimin altında)
 • Çiftçi taahhüt ettiği arazisinin %100’ünde yeşil nadas örtüsünü her iki yılda bir uygulamalıdır (taahhüt dönemi boyunca tahıl ve yeşil nadas bitkisi sırasıyla ekilir).
 • Taahhüt edilen alanda; yıllık fiğ Mart veya Nisan ayında, buğdaygiller ise sonbaharda en geç Ekim sonunda ekilmelidir.
 • Bir önceki tahılın anızı yeşil nadas ekilene kadar tarlada kalmalıdır.
 • Yeşil nadas örtüsü Mayıs-Haziran aylarında sürülmeli ve toprakla karıştırılmalıdır; yeşil nadas bir sonraki tahıl ekilene kadar tarlada bırakılacaktır.
 • Yeşil nadasın mahsulü hasat edilemez/biçilemez.
 • Otlatma yapılamaz.
 • Başvuru sahibi, tarla kayıt defterini taslak (çizim) düzeyde 5 yıllık taahhüt döneminin tümünde saklamalıdır.
 • Başvuru sahibi taahhüt döneminin ilk yılında bu alt-tedbir hakkında (tarım-çevre, ekim nöbeti, yeşil örtü bakımı, vb.) 4 saatlik zorunlu eğitime katılmalıdır.
2) Çok yıllık yeşil örtü içeren paket (%12 eğimin üstünde)
 • Destek, boş bırakılan arazide eğimin %12’den fazla olduğu ve tüm taahhüt dönemi boyunca kalıcı bitki örtüsü altında olan alanlar için verilir.
 • Çiftçi taahhüt ettiği arazisinin %100’ünde yeşil nadas uygulamalıdır.
 • Boş bırakılan arazide, çok yıllık korunga ekilmeli ve korunganın bakımı (özellikle arazideki bitki yoğunluğuna göre kısmen yeniden ekim) sağlanmalıdır.
 • Ekim, Mart veya Nisan ayında yapılmalıdır.
 • Yeşil nadas mahsulü taahhüt dönemi (5 yıl) boyunca (hasat edilemez) tarlada bırakılmalıdır. Yeşil nadas bitkisi üçüncü yıldan sonra üstten biçilebilir.
 • Otlatma yapılamaz.
 • Başvuru sahibi, tarla kayıt defterini 5 yıllık taahhüt döneminin tümünde saklamalıdır.
 • Başvuru sahibi taahhüt döneminin ilk yılında bu alt-tedbir hakkında (tarım-çevre, ekim nöbeti, yeşil örtü bakımı, vb.) 4 saatlik zorunlu eğitime katılmalıdır.
        Yönetim Otoritesi olarak görevimiz tedbir fişlerini hazırlamak, hesaplamaları yapmak, farkındalık toplantılarını gerçekleştirmek ve eğitimleri düzenlemektir. Bu kapsamda, 2014 ve 2015 yıllarında üç farkındalık toplantısı yapılmış, ayrıca 2015 yılı içinde çiftçi ve danışmanlar için eğitimler düzenlenmiştir.

Tarım-Çevre Tedbiri altında “Toprak örtüsü yönetimi ve erozyon kontrolü” alt-tedbiri için pilot bölge olarak seçilen Beypazarı’nda alt-tedbirin başvuruları tamamlandı.


The applications for “management of soil cover and soil erosion control” sub-measure under Agri-Environment Measure were finalized in the pilot district, Beypazarı.

Tarım-Çevre Tedbiri altında “Toprak örtüsü yönetimi ve erozyon kontrolü” alt-tedbiri için pilot bölge olarak seçilen Beypazarı’nda alt-tedbirin başvuruları tamamlandı. 96 çiftçi bu yenilikçi alt-tedbiri uygulamak için başvurdu. Tedbir kapsamında çiftçilerin alması zorunlu olan eğitimler ise 2018 Kasım ve 2019 Mart aylarında AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzmanlarınca verildi.

Tarım-Çevre Tedbiri altındaki biyoçeşitlilik alt tedbirinin revizyonu ve uygulamalarına ilişkin çalışmaları yapmak için ise 2018 Mayıs-Ağustos aylarında bir teknik destek projesi yürütülmüştür

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye