LEADER YAKLAŞIMININ UYGULANMASINA YÖNELİK EĞİTİMLER İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI 30 ARALIK 2019 TARİHİNDE BAKANLIĞIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
LEADER YAKLAŞIMININ UYGULANMASINA YÖNELİK EĞİTİMLER İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI 30 ARALIK 2019 TARİHİNDE BAKANLIĞIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi tarafından yürütülen, " LEADER Yaklaşımının Uygulanmasına Yönelik Eğitimler için Teknik Destek Projesi” 30 Aralık 2019 tarihinde; Proje faydalanıcısı LEADER Proje Ekibi, TKDK, Proje yürütücüsü ANKON Danışmanlık Firması ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantı da; Proje faydalanıcısı tarafından LEADER Yaklaşımının mevcut durumu ile projeden beklenenler bir sunum ile ifade edilmiştir. Proje yürütücüsü ANKON Danışmanlık firması tarafından ise proje çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler ve proje çıktıları ile ilgili sunum gerçekleştirilmiştir.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye