TARIM ÇEVRE KAPSAMINDAKİ ALT TEDBİR ÇALIŞMALARI İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
TARIM ÇEVRE KAPSAMINDAKİ ALT TEDBİR ÇALIŞMALARI İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yönetim Otoritesi tarafından “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım” Tedbiri altında Beypazarı’nda uygulanmakta olan “Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü” alt-tedbirinin başarısını değerlendirmek amacıyla takip çalışmaları gerçekleştirmek ve revizyon çalışmaları devam eden “Biyoçeşitlilik” alt-tedbiri ödemeleri hesaplamalarına yönelik verileri temin etmek için “Tarım Çevre Kapsamındaki Alt Tedbir Çalışmaları İçin Teknik Destek Projesi” gerçekleştirilmiştir

15-17 Aralık 2020 tarihleri arasında biyoçeşitlilik için pilot olarak seçilen Polatlı’nın Özyurt, Adatoprakpınar, Sinanlı, Uzunbeyli, Yüzükbaşı, Yağcıoğlu, İnler, Şeyhahmetler köylerinden çiftçilerle anketler yapılmıştır. Bu köylerin seçilme nedeni TİGEM etrafında bulunan bu köylerde toy kuşunun daha çok görülmesidir. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından hazırlanan anketler ile ekilen ürünler, sürüm şekilleri, gübreleme, ilaçlama, hasat zamanları, genel geçim kaynakları, ekim, biçim, işçilik masrafları vb. konularda bilgi alınmıştır.

21-22 Aralık 2020 tarihlerinde Beypazarı’nın “Toprak Örtüsü Yönetimi Ve Toprak Erozyonu Kontrolü” alt-tedbirini uygulayan köylerinden Çantırlı, Uruş, Üreğil, Yoğunpelit, Kızılcasöğüt ve Macun’a ziyaretlerde bulunularak uygulamalar konusundaki memnuniyet veya şikayetleri ve önerileri alınmıştır. Çiftçiler memnun olduklarını, uygulamaların basit olduğunu, toprakta şimdiden iyileşme görüldüğünü belirtmişlerdir.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye