BİYOÇEŞİTLİLİK TAİEX UZMAN MİSYONU

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
BİYOÇEŞİTLİLİK TAİEX UZMAN MİSYONU


Bu uzman misyonu 13-15 Haziran 2017 tarihleri arasında Bakanlığımızda toy kuşları konusunda uzmanlaşmış İspanyol uzman Prof. Juan Carlos Alonso, kuş uzmanı Portekiz uzman José Tavares ve Doğa Derneği uzmanı Dicle Tuba Kılıç katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Diğer katılımcılar Yönetim Otoritesi ve TKDK uzman personelidir.
Bu uzman misyonunun amacı Türkiye’deki toy kuşu popülasyonunun korunması ve yönetimine yönelik tedbirlerin uygulanması konusundaki bilginin geliştirilmesidir. Son zamanlarda ülkemiz toy kuşu habitatlarının genişletilmesinde büyük çaba göstermektedir. Bu misyon IPARD Programında yer alan alt-tedbir fişinin revize edilmesi için büyük bir imkan sağlamıştır.
Katılımcılara aşağıdaki konularla ilgili sunumlar yapılmış, pilot bölge olan Polatlı’ya da bir saha gezisi düzenlenmiştir:
• İspanya’daki kırsal kalkınma programları: tarım-çevre tedbirlerine odaklanarak genel bir bakış,
• Türkiye’de toy kuşlarının durumu – STK’ların gözüyle,
• İspanya’da toy kuşlarının korunması,
• Dünya popülasyonundaki son trendler ve mevcut durum,
• Toy kuşlarını korumaya yönelik tarım-çevre tedbirleri.

Misyonun son gününde alt-tedbir fişinin revizyonuna yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yukarıda bahsi geçen konuların ve fişin değerlendirilmesi yönünden başarılı bir misyon gerçekleştirilmiştir.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye